اخبار روز

در استقبال از کنگره ۱۰ هزار شهید عشایری کشور صورت گرفت؛

به گزارش خبرنگار بسیج عشایری از ایلام، به همت بسیج عشایری و بسیج سازندگی سپاه ناحیه ملکشاهی، چشمه…

رئیس بسیج عشایری کشور:

به گزارش خبرنگار بسیج عشایری از ایلام، حمد سعیدی مسئول بسیج عشایری کشور ضمن حضور در استان ایلام در…

توسط بسیج عشایری و بسیج سازندگی شهرستان دهلران صورت گرفت؛

به گزارش خبرنگار بسیج عشایری از ایلام، ۵کلیومتر جاده عشایری و روستایی از روستای بیشه دراز به منطقه…

توسط حوزه عشایری شهید ساده میری صورت گرفت؛

به گزارش خبرنگار بسیج عشایری از ایلام، به همت حوزه عشایری شهید ساده میری، ۶۰ دست لباس در بین…

توسط حوزه عشایری شهید ساده میری صورت گرفت؛

به گزارش خبرنگار بسیج عشایری از ایلام، ۶۳بسته معیشتی به همت حوزه عشایری شهید ساده میری در بین عشایر…

بیانیه و مصاحبه

گردشگری

تبلیغات

تبلیغات

شهدای ایل

ایل

سازمان امور عشایر ایران

عشایر

خبر ملی

ایران