اخبار روز

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری سپاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) استان ایلام عشایر غیور و سلحشور…

برگزاری مراسم طرح لبیک شهرستان دهلران

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری سپاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) استان ایلام مراسمی با حضور…

آتش سوزی گسترده در جنگلها و مراتع شهرستان هلیلان

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری سپاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) استان ایلام، آتش سوزی که در…

توزیع کمک های مؤمنانه سپاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) ایلام

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری سپاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) استان ایلام 743 کیسه آرد رایگان…

برگزاری همایش سران و ایلات طوایف عشایر استان ایلام

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری سپاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) استان ایلام همایش سران و ایلات…

بیانیه و مصاحبه

گردشگری

تبلیغات

تبلیغات

شهدای ایل

ایل

سازمان امور عشایر ایران

عشایر

خبر ملی

ایران