اخبار روز

به مناسبت هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛

به گزارش خبرگزاری بسیج عشایری از ایلام، به مناسبت هفته دفاع مقدس نشست بصیرتی و روشنگری ویژه…

توسط حوزه عشایری شهید ساده میری ملکشاهی صورت گرفت؛

به گزارش خبرنگار بسیج عشایری از ایلام، روز چهارشنبه 24 شهریور به همت حوزه بسیج عشایری شهید ساده…

توسط حوزه عشایری شهید ساده میری ملکشاهی صورت گرفت؛

به گزارش  خبرنگار بسیج عشایری از ایلام، تعداد 50 دست لباس و 13 جفت کفش توسط حوزه عشایری شهید ساده…

بهسازی چشمه گرنگ ملکشاهی با همکاری بسیج عشایری استان ایلام

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری سپاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) استان ایلام با کمک قررگاه پیشرفت…

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج عشایری سپاه امیرالمؤمنین(علیه السلام) استان ایلام با هماهنگی مرکز…

بیانیه و مصاحبه

گردشگری

تبلیغات

تبلیغات

شهدای ایل

ایل

سازمان امور عشایر ایران

عشایر

خبر ملی

ایران